semvem

Torek • 10. december • 2019

Naravnik® 2019

MALA DUHOVNA PREBUJEVALNICA

Tvoja po svobodi hrepeneča dvanajstka bi se odpravila na potovanje zato, ker Ti duhovno spiš.
Ko se duhovno prebudiš, ne bo več hrepenela po begu od doma. Dovolj svobode bo imela doma.